Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Δεδομένα cookie και χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες - Πολιτική απορρήτου - Εξαίρεση. Θέμα που τηρεί την Ασπίδα απορρήτου.

Πώς μπορώ να εκφράσω τη συγκατάθεσή μου για την εγκατάσταση των Cookies;
Εκτός από αυτό που αναφέρεται σε αυτό το έγγραφο, ο Χρήστης μπορεί να διαχειριστεί τις προτιμήσεις που σχετίζονται με τα Cookies απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής τους και να αποτρέψει - για παράδειγμα - τρίτους από την εγκατάστασή τους. Μέσω των προτιμήσεων του προγράμματος περιήγησης είναι επίσης δυνατή η διαγραφή των Cookies που εγκαταστάθηκαν στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένου του Cookie στο οποίο αποθηκεύεται τελικά η συγκατάθεση για την εγκατάσταση των Cookies από αυτόν τον ιστότοπο. Ο Χρήστης μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies με μερικά από τα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης, για παράδειγμα στις ακόλουθες διευθύνσεις: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari και Microsoft Internet Explorer.

Αναφορικά με τα Cookies που εγκαθίστανται από τρίτα μέρη, ο Χρήστης μπορεί επίσης να διαχειριστεί τις ρυθμίσεις του και να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του μεταβαίνοντας στον σχετικό σύνδεσμο εξαίρεσης (εάν υπάρχει), χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που περιγράφονται στην πολιτική απορρήτου τρίτου μέρους ή επικοινωνώντας απευθείας με το τρίτο μέρος.

Παρά τα παραπάνω, οι χρήστες ενημερώνονται για τη δυνατότητα χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται από το YourOnlineChoices (EU), το Network Advertising Initiative (USA) και το Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Japan) ή άλλες παρόμοιες υπηρεσίες. Με αυτές τις υπηρεσίες είναι δυνατή η διαχείριση των προτιμήσεων παρακολούθησης των περισσότερων διαφημιστικών εργαλείων. Ο ελεγκτής δεδομένων επομένως συμβουλεύει τους χρήστες να χρησιμοποιούν αυτούς τους πόρους εκτός από τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο.

Ελεγκτής δεδομένων
3dcut.it από τον Davide Baranzoni
μέσω της della Chiesa 4
Fiorano Modenese 41042 ΜΟ

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας ιδιοκτήτη: commerciale3dcut@gmail.com

Δεδομένου ότι η εγκατάσταση Cookies τρίτων και άλλων συστημάτων παρακολούθησης μέσω των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Εφαρμογή δεν μπορεί να ελεγχθεί τεχνικά από τον Ιδιοκτήτη, οποιαδήποτε συγκεκριμένη αναφορά στα Cookies και τα συστήματα παρακολούθησης που εγκαθίστανται από τρίτους είναι να θεωρηθεί ενδεικτικό. Για να λάβει πλήρεις πληροφορίες, ο Χρήστης καλείται να συμβουλευτεί την πολιτική απορρήτου οποιωνδήποτε υπηρεσιών τρίτων που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο.

Δεδομένης της αντικειμενικής πολυπλοκότητας που σχετίζεται με τον προσδιορισμό των τεχνολογιών που βασίζονται στα Cookies, οι Χρήστες ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με τον Κάτοχο εάν επιθυμούν να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies από αυτήν την Εφαρμογή.

Ορισμοί και νομικές παραπομπές
Προσωπικά δεδομένα (ή δεδομένα)
Οποιαδήποτε πληροφορία που, άμεσα ή έμμεσα, επίσης σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού αριθμού ταυτοποίησης, καθιστά ένα φυσικό πρόσωπο που αναγνωρίζεται ή ταυτοποιείται, αποτελεί προσωπικά δεδομένα.

Δεδομένα χρήσης
Πρόκειται για πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μέσω αυτής της εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών τρίτων που ενσωματώνονται σε αυτήν την εφαρμογή), συμπεριλαμβανομένων: διευθύνσεων IP ή ονομάτων τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από το χρήστη που συνδέεται με αυτήν την εφαρμογή, διευθύνσεις στη σημείωση URI ( Uniform Resource Identifier), ο χρόνος της αίτησης, η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την προώθηση της αίτησης στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που αποκτάται σε απόκριση, ο αριθμητικός κωδικός που δείχνει την κατάσταση της απόκρισης από τον διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα κ.λπ.) χώρα προέλευσης, τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, τις διάφορες χρονικές υποδείξεις της επίσκεψης (για παράδειγμα, ο χρόνος που αφιερώνεται σε κάθε σελίδα) και οι λεπτομέρειες του δρομολογίου που ακολουθείται στην Εφαρμογή, με ιδιαίτερη αναφορά η ακολουθία των σελίδων που ζητήθηκαν, οι παράμετροι που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη.

Χρήστης
Το άτομο που χρησιμοποιεί αυτήν την Εφαρμογή που, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, συμπίπτει με το Υποκείμενο Δεδομένων.

Ενδιαφερόμενος
Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα.

Επεξεργαστής δεδομένων (ή Διαχειριστής)
Το φυσικό πρόσωπο, το νομικό πρόσωπο, η δημόσια διοίκηση και οποιοσδήποτε άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπεύθυνου δεδομένων, όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Ελεγκτής δεδομένων (ή κάτοχος)
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας ο οποίος, μεμονωμένα ή μαζί με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και τα εργαλεία που έχουν εγκριθεί, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας που σχετίζονται με τη λειτουργία και χρήση αυτής της εφαρμογής. Ο Ελεγκτής Δεδομένων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο κάτοχος αυτής της Εφαρμογής.

Αυτή η αίτηση
Το εργαλείο υλικού ή λογισμικού μέσω του οποίου συλλέγονται και επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών.

Υπηρεσία
Η υπηρεσία που παρέχεται από αυτήν την εφαρμογή όπως ορίζεται στους σχετικούς όρους (εάν υπάρχει) σε αυτόν τον ιστότοπο / εφαρμογή.

Ευρωπαϊκή Ένωση (ή ΕΕ)
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οποιαδήποτε αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που περιέχεται στο παρόν έγγραφο προορίζεται να επεκταθεί σε όλα τα σημερινά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Μπισκότα
Μικρό κομμάτι δεδομένων που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή του χρήστη.

Νομικές αναφορές
Αυτή η δήλωση απορρήτου συντάσσεται βάσει πολλαπλών νομοθετικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων άρθρων. 13 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, αυτή η δήλωση απορρήτου αφορά μόνο αυτήν την εφαρμογή.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Ή Reset password