Ο καταναλωτής που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι ικανοποιημένος με την αγορά που έχει πραγματοποιηθεί, έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την προβλεπόμενη σύμβαση, χωρίς καμία ποινή και χωρίς να διευκρινίσει τον λόγο.

Απλώς συμπληρώστε την κατάλληλη φόρμα στην περιοχή πελατών σας εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.

Όλα τα αγορασμένα αγαθά πρέπει να επιστραφούν στον αποστολέα εντός 14 ημερών (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης και αξεσουάρ: εγχειρίδια, καλώδια κ.λπ.). για να περιορίσετε τη ζημιά στην αρχική συσκευασία, συνιστούμε, όταν είναι δυνατόν, να την τοποθετήσετε σε ένα δεύτερο κουτί. Σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση ετικετών ή κολλητικών ταινιών απευθείας στην αρχική συσκευασία του προϊόντος. Με άλλα λόγια, πρέπει να γίνουν όλα τα δυνατά ώστε το επιστρεφόμενο προϊόν να είναι άθικτο σε όλα τα μέρη του, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας. Τα έξοδα επιστροφής και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι εις βάρος και ευθύνη του Πελάτη που δεν θα αποζημιωθεί από το 3dcut.it σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας των προϊόντων.

Θα είναι επίσης απαραίτητο να εισαγάγετε την απόδειξη επιστροφής μέσα στο πακέτο που μπορείτε να κατεβάσετε στην περιοχή πελατών σας.

Μόλις παραληφθούν τα αγαθά, το 3dcut.it, μετά από θετικό αποτέλεσμα της επαλήθευσης των επιστρεφόμενων αγαθών, θα εκδώσει πιστωτικό σημείωμα για ολόκληρο το ποσό που πληρώνεται από τον Πελάτη, καθαρό μόνο από το κόστος αποστολής.

Εάν, για κάποια τρέχουσα προσφορά ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, η 3dcut.it είχε πληρώσει εν μέρει ή ολικά τα έξοδα αποστολής στον πελάτη, δεδομένου ότι το εν λόγω δώρο υπόκειται σε κάθε περίπτωση στην αγορά, καθώς η αγορά έχει σταματήσει, επιστρέφοντας τον εξοπλισμό , τα έξοδα αποστολής που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από το 3dcut.it θα ανακτηθούν και θα αφαιρεθούν στο πιστωτικό σημείωμα. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ο πελάτης είχε λάβει το προϊόν με δωρεάν αποστολή, καθώς το κόστος αποστολής ανέρχεται σε 10,00 ευρώ, το 3dcut.it θα αφαιρέσει τα υπόλοιπα 10.00 ευρώ στο πιστωτικό σημείωμα. Το πιστωτικό σημείωμα θα επιστραφεί εντός 14 ημερών, εκτός εάν ο Πελάτης αποφασίσει να αγοράσει αγαθά του ίδιου ποσού ή να διατηρήσει την πίστωση για μελλοντικές αγορές.

Περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 - παράγραφος 3 - γράμμα "δ" - Νομοθετικό διάταγμα 185/99 Ο καταναλωτής δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης σε περίπτωση προμήθειας σφραγισμένων οπτικοακουστικών προϊόντων, βιντεοπαιχνιδιών ή λογισμικού υπολογιστή, άνοιξε ο καταναλωτής. Το δικαίωμα υπαναχώρησης χάνεται εντελώς, λόγω έλλειψης της βασικής προϋπόθεσης ακεραιότητας των αγαθών (συσκευασία ή / και το περιεχόμενό του), σε περιπτώσεις στο 3dcut. Βεβαιώνετε: Ακόμη και μερική χρήση των αγαθών και τυχόν αναλώσιμων υλικών Η έλλειψη ή ζημιά του εξωτερική συσκευασία ή / και πρωτότυπη εσωτερική συσκευασία Η απουσία αναπόσπαστων στοιχείων του προϊόντος (αξεσουάρ, καλώδια, εγχειρίδια, ανταλλακτικά, ...) Ζημιά στο προϊόν για άλλους λόγους εκτός από τη μεταφορά του Στις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, το 3dcut.it θα επιστρέψει το αγορασμένο αγαθό στον αποστολέα, χρεώνοντας τα έξοδα αποστολής στον αποστολέα.

Ποιος δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο καταναλωτής δεν μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα υπαναχώρησης εάν αγοράσει για σκοπούς που σχετίζονται με την επαγγελματική ή επαγγελματική του δραστηριότητα, δηλαδή όπου είχε αγοράσει με αριθμό ΦΠΑ, με το σχετικό τεύχος τιμολογίου.

Ακύρωση παραγγελίας

Ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία απλώς επικοινωνώντας μέσω e-mail στο info@3dcut.it ή τηλεφωνικά στους αριθμούς που αναγράφονται στη σελίδα επικοινωνίας.

Καθυστερημένη ακύρωση

  • Παραγγελία με πληρωμή με προκαταβολή μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Σε περίπτωση ακύρωσης μετά την αποστολή των εμπορευμάτων, ο πελάτης θα πρέπει να παραλάβει τα αγαθά, ζητώντας στη συνέχεια την εξουσιοδότηση για επιστροφή. Μετά την επιστροφή, θα εκδοθεί πιστωτικό σημείωμα και θα επιστραφεί στον πελάτη το ποσό που πληρώθηκε, καθαρό από τα έξοδα αποστολής και ασφάλισης τόσο για την αποστολή όσο και για την επιστροφή. Ακόμα κι αν ο πελάτης αρνηθεί την παράδοση των αγαθών για να αποφύγει την επόμενη επιστροφή, θα εξακολουθεί να απαιτείται να επιστρέψει το 3dcut. Με τα έξοδα αποστολής και ασφάλισης που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, καθώς και τα έξοδα αποστολής και ασφάλισης για την επιστροφή των εμπορευμάτων από Υπηρεσία ταχυμεταφορών.
  • Παραγγελία με αντικαταβολή. Εάν ο πελάτης που έχει ζητήσει και αποκτήσει να πληρώσει τα αγαθά κατά την παράδοση, πρέπει να ακυρώσει την παραγγελία μετά την αποστολή των αγαθών, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να παραλάβει τα αγαθά, ζητώντας αμέσως την επιστροφή και επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε, καθαρό από τα έξοδα αποστολής. Ακόμα και αν ο πελάτης αρνηθεί την παράδοση των εμπορευμάτων για να αποφύγει την επόμενη επιστροφή, θα εξακολουθεί να απαιτείται να επιστρέψει τα έξοδα αποστολής και ασφάλισης στο 3dcut.it, καθώς και τις χρεώσεις COD που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, καθώς και τα έξοδα αποστολής και ασφάλισης. για την επιστροφή των εμπορευμάτων μέσω του ταχυμεταφορέα.

Επιστρέφει για λάθος παραγγελία ή λάθος προμήθεια

Η αίτηση επιστροφής για λανθασμένη παραγγελία ή λανθασμένη προμήθεια πρέπει να αποσταλεί το αργότερο 7 ημέρες από την παραλαβή των εμπορευμάτων.

Το αίτημα επιστροφής μετά από λανθασμένη παραγγελία, περιλαμβάνει την επιστροφή του καταβληθέντος ποσού μείον τα έξοδα αποστολής και ποινή 20%, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Μετά το αίτημα επιστροφής, εάν αυτό είναι εξουσιοδοτημένο, θα κοινοποιηθεί μέσω email. Ο πελάτης πρέπει να στείλει τα προϊόντα που θα επιστραφούν στη διεύθυνση που θα κοινοποιηθεί, αναφέροντας σαφώς στο πακέτο την ημερομηνία και την ώρα του email εξουσιοδότησης. Ο εξοπλισμός πρέπει να αποσταλεί με μεταφορά, με ποινή μη παραλαβής από το κέντρο υποδοχής. Είναι σημαντικό ο εξοπλισμός να είναι γεμάτος με τη μέγιστη προσοχή, λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά. Ο εξοπλισμός θα ελεγχθεί πρώτα και μετά θα ληφθεί απόφαση, ανάλογα με τις περιστάσεις, εάν θα το στείλετε για βοήθεια, θα το αντικαταστήσετε ή θα προχωρήσετε στην επιστροφή χρημάτων (σε περίπτωση αιτήματος επιστροφής).

Σε περίπτωση αιτήματος αντικατάστασης λόγω εσφαλμένης παραγγελίας, είναι σημαντικό ο πελάτης να στείλει επίσης την παραγγελία που σχετίζεται με τον εξοπλισμό που θα αντικατασταθεί ταυτόχρονα με την αίτηση επιστροφής. Οι δύο διαδικασίες θα υποβληθούν σε επεξεργασία χωριστά από λογιστική άποψη: - Όταν επιστραφεί ο εξοπλισμός, θα εκδοθεί πιστωτικό σημείωμα, χωρίς τα έξοδα αποστολής. - Η επιβεβαίωση της παραγγελίας θα σταλεί στον πελάτη σχετικά με τον εξοπλισμό που παραγγέλθηκε σε αντικατάσταση, αξίας τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης από την αξία του επιστρεφόμενου εξοπλισμού, κοινοποιώντας οποιοδήποτε ποσό πρέπει να πληρωθεί εξ ολοκλήρου.

Εάν, μετά την επιστροφή του εξοπλισμού για αντικατάσταση, δεν πρέπει να ακολουθηθεί αμέσως μια παραγγελία για άλλο εξοπλισμό ίσης ή μεγαλύτερης αξίας (για παράδειγμα: εάν ο πελάτης δεν έχει αποφασίσει τι να παραγγείλει σε αντικατάσταση), η διαδικασία θα παγώσει εν αναμονή της παραλαβής του νέα παραγγελία. Δεν θα είναι δυνατό να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων για προϊόντα που επιστρέφονται για εσφαλμένη παραγγελία και αίτημα αντικατάστασης με βάση τα συμφραζόμενα, εάν η αλλαγή πρέπει να συμβεί περισσότερες από 7 ημέρες από την παραλαβή των αγαθών.

Η επιστροφή θα επιτρέπεται ακολουθούμενη από την εκ νέου πίστωση του καταβληθέντος ποσού (καθαρό από τα έξοδα αποστολής και οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις για την επιστροφή) μόνο εάν το αίτημα υποβάλλεται εντός των όρων ή σε περίπτωση ανάκλησης, όπου ισχύει. Λάβετε υπόψη ότι για αντικείμενα που παρέχονται μόνο κατόπιν παραγγελίας (αναφέρεται στην περιγραφή του προϊόντος) δεν θα υπάρχει αντικατάσταση. Τα έξοδα συσκευασίας, αποστολής και ασφάλισης καθώς και οποιεσδήποτε άλλες αξεσουάρ (τόσο για την αποστολή όσο και για την επιστροφή του εξοπλισμού) βαρύνουν τον πελάτη.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Ή Reset password