Ons bedrijf heeft de "Europese conformiteitsgarantie" geïmplementeerd en past deze toe op de "consument" (eindgebruiker), die gedurende 24 maanden vanaf de aankoopdatum dekking biedt tegen fabricagefouten en eventuele non-conformiteiten die op de gekocht product. De "commerciële garantie" die door de fabrikant wordt aangeboden, is, tenzij anders aangegeven, 12 maanden.

De garantie is niet van toepassing op producten waarmee is geknoeid, gerepareerd door derden of die niet zijn gebruikt in overeenstemming met de voorziene gebruiksvoorwaarden. Producten die als defect worden beschouwd en die naar eigen goeddunken van de leverancier daadwerkelijk defect zijn, mogen worden gerepareerd of vervangen zonder dat dit enige aansprakelijkheid voor de leverancier inhoudt voor enige directe of indirecte schade.

Retourverzoeken moeten schriftelijk naar 3dcut.it worden gestuurd en naar info@3dcut.it. De garantie wordt uitsluitend verleend in onze laboratoria of die van de fabrikant, afhankelijk van het merk en type apparatuur. Na ontvangst van de autorisatie voor retournering, is de koper verplicht om elk defect product op eigen risico en kosten te verzenden. De klant moet de te retourneren goederen opsturen naar het adres dat zal worden meegedeeld.

De apparatuur dient franco te worden opgestuurd, op straffe van niet ophalen door het ophaalcentrum De apparatuur wordt eerst gecontroleerd en vervolgens wordt, afhankelijk van de omstandigheden, besloten of deze voor assistentie wordt opgestuurd of vervangen. De garantie op verbruiksmaterialen zoals lampen, batterijen en dergelijke is beperkt tot hetgeen vermeld staat in onze productbeschrijving. Verzendkosten zijn altijd voor rekening van de klant, tenzij anders aangegeven op de retourautorisatiemail.

Om gebruik te maken van de assistentie, moet de Klant de factuur (of de DDT) die hij samen met de gekochte goederen ontvangt, bewaren. De klant kan de DDT van zijn aankopen altijd downloaden van de website www.3dcut.it, door naar het gereserveerde gedeelte te gaan.

In het geval van teruggave van apparatuur voor reparatie onder garantie, kan elke vaststelling van de afwezigheid van het defect waarover de klant klaagt, resulteren in de toepassing van een boete van € 250,00 plus btw.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password