Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacybeleid - Opt-out Onderwerp dat zich houdt aan het privacyschild.

Hoe kan ik toestemming geven voor de installatie van cookies?
Naast wat in dit document wordt aangegeven, kan de gebruiker de voorkeuren met betrekking tot cookies rechtstreeks vanuit zijn browser beheren en bijvoorbeeld voorkomen dat derden deze installeren. Via de browservoorkeuren is het ook mogelijk om de cookies die in het verleden zijn geïnstalleerd te verwijderen, inclusief de cookie waarin uiteindelijk de toestemming voor de installatie van cookies door deze site wordt opgeslagen. De gebruiker kan informatie vinden over het beheren van cookies met enkele van de meest populaire browsers, bijvoorbeeld op de volgende adressen: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Microsoft Internet Explorer.

Met betrekking tot cookies die door derden zijn geïnstalleerd, kan de gebruiker ook hun instellingen beheren en de toestemming intrekken door de betreffende opt-outlink te bezoeken (indien beschikbaar), de tools te gebruiken die worden beschreven in het privacybeleid van de derde partij of door rechtstreeks contact op te nemen met de derde partij.

Niettegenstaande het voorgaande worden gebruikers geïnformeerd over de mogelijkheid om de informatie te gebruiken die wordt verstrekt door YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (VS) en Digital Advertising Alliance (VS), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of andere soortgelijke diensten. Met deze services is het mogelijk om de trackingvoorkeuren van de meeste advertentietools te beheren. De gegevensbeheerder raadt gebruikers daarom aan om deze bronnen te gebruiken naast de informatie in dit document.

Gegevensbeheerder
3dcut.it door Davide Baranzoni
via della Chiesa 4
Fiorano Modenese 41042 MO

Eigenaar contact-e-mailadres: commerciale3dcut@gmail.com

Aangezien de installatie van cookies van derden en andere volgsystemen via de diensten die binnen deze applicatie worden gebruikt, technisch niet kan worden gecontroleerd door de eigenaar, is elke specifieke verwijzing naar cookies en volgsystemen die door derden zijn geïnstalleerd als indicatief worden beschouwd. Om volledige informatie te verkrijgen, wordt de gebruiker uitgenodigd om het privacybeleid van alle diensten van derden die in dit document worden vermeld, te raadplegen.

Gezien de objectieve complexiteit rond de identificatie van technologieën op basis van cookies, worden gebruikers aangemoedigd om contact op te nemen met de eigenaar als ze meer informatie willen ontvangen over het gebruik van cookies door deze applicatie.

Definities en juridische verwijzingen
Persoonlijke gegevens (of gegevens)
Alle informatie die, direct of indirect, ook in verband met enige andere informatie, waaronder een persoonlijk identificatienummer, een natuurlijke persoon identificeert of identificeerbaar maakt, vormt een persoonsgegeven.

Gebruiksgegevens
Dit is informatie die automatisch wordt verzameld via deze Applicatie (inclusief van applicaties van derden die in deze Applicatie zijn geïntegreerd), inclusief: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de Gebruiker die verbinding maakt met deze Applicatie, de adressen in URI-notatie ( Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek door te sturen naar de server, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt verkregen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol, fout, enz.) land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem dat door de bezoeker wordt gebruikt, de verschillende tijdelijke connotaties van het bezoek (bijvoorbeeld de tijd die op elke pagina wordt doorgebracht) en de details van de route die binnen de Applicatie wordt gevolgd, met bijzondere verwijzing de volgorde van de geraadpleegde pagina's, de parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker.

Gebruiker
De persoon die deze applicatie gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de betrokkene.

Geïnteresseerd
De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of manager)
De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur en elke andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de gegevensbeheerder, zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of eigenaar)
De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, individueel of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en de toegepaste instrumenten vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en gebruik van deze applicatie. De gegevensbeheerder is, tenzij anders aangegeven, de eigenaar van deze applicatie.

Deze applicatie
De hardware- of softwaretool waarmee de persoonlijke gegevens van gebruikers worden verzameld en verwerkt.

Onderhoud
De service die wordt geleverd door deze applicatie zoals gedefinieerd in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) op deze site / applicatie.

Europese Unie (of EU)
Tenzij anders aangegeven, is elke verwijzing naar de Europese Unie in dit document bedoeld om te worden uitgebreid tot alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies
Klein stukje gegevens dat is opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.

Juridische verwijzingen
Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van meerdere wetgevingssystemen, waaronder artikelen. 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679.

Tenzij anders aangegeven, heeft deze privacyverklaring alleen betrekking op deze Applicatie.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password