Dit privacybeleid is bedoeld om de beheermethoden te beschrijven van internetsites, nieuwsbrieven, diensten en forums van het tweede en derde niveau (hierna "Diensten" genoemd) die eigendom zijn van en beheerd worden door het bedrijf 3dcut.it van Baranzoni Davide. , met verwijzing naar de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers / bezoekers die deze raadplegen en / of die zijn geregistreerd.
3dcut.it di Baranzoni Davide behandelt alle persoonlijke gegevens van gebruikers / bezoekers van de aangeboden diensten, in volledige overeenstemming met de bepalingen van de Italiaanse nationale wetgeving inzake privacy en, in het bijzonder, van Wetsbesluit 196/2003, en van de nieuwe verordening Europees 679/16 (AVG)

 1. Om de Diensten aangeboden door 3dcut.it te gebruiken, kan het nodig zijn om het registratieformulier in te vullen, dat velden bevat voor het verstrekken van verplichte en optionele persoonlijke gegevens. Het verstrekken van persoonsgegevens die als verplicht zijn aangemerkt, is noodzakelijk om de registratieprocedure te voltooien; Daarom maakt het niet of gedeeltelijk verstrekken van dergelijke gegevens het onmogelijk om u op de Services te abonneren en deze te gebruiken. Het verstrekken van niet-verplichte gegevens is optioneel; daarom belet het niet of gedeeltelijk verlenen ervan u niet om de Services te registreren en te gebruiken. De persoonlijke gegevens die door 3dcut.it worden gevraagd om te registreren voor de Diensten kunnen verschillen, afhankelijk van de gebruikte registratieformulieren.
 2. 3dcut.it bewaart de technische gegevens met betrekking tot de verbindingen (log) om de wettelijk vereiste veiligheidscontroles mogelijk te maken en om de kwaliteit van de aangeboden diensten te verbeteren en deze aan te passen aan de behoeften van gebruikers / bezoekers. 3dcut.it biedt, in overeenstemming met de huidige bepalingen van de wet terzake, de mogelijkheid om de logbestanden op te nemen. Met deze gegevens kan de gebruiker niet worden geïdentificeerd, tenzij na een reeks verwerkings- en interconnectiehandelingen, en noodzakelijkerwijs via gegevens die door andere providers zijn verstrekt. Op de 3dcut.it-websites worden tijdelijke markers (cookies) gebruikt waarmee u sneller toegang krijgt tot de site. Met cookie bedoelen we de informatie, actief gedurende de duur van de verbinding, die door 3dcut.it naar de computer van de gebruiker wordt gestuurd om een snelle identificatie mogelijk te maken. De gebruiker kan cookies uitschakelen door de browserinstellingen te wijzigen, waarschuwt dat een dergelijke deactivering de toegang tot de gehele of een deel van de site kan vertragen of verhinderen. Het verzenden door gebruikers / bezoekers van hun persoonlijke gegevens om toegang te krijgen tot bepaalde diensten, of om verzoeken in te dienen via e-mail, houdt in dat 3dcut.it het adres van de afzender en / of andere persoonlijke gegevens verzamelt , zullen dergelijke gegevens uitsluitend worden verwerkt om op het verzoek te reageren, of voor het verlenen van de dienst, en zullen ze alleen aan derden worden verstrekt als dit nodig is om te voldoen aan de verzoeken van de gebruikers / bezoekers zelf.
 3. Onder voorbehoud van vrij uitdrukkelijke toestemming, expliciet en in een gedifferentieerde vorm met betrekking tot de verschillende verwerkingsdoeleinden, door het vakje "Ja" te selecteren in het registratieformulier voor de Diensten, kunnen persoonlijke gegevens worden verwerkt voor het verzenden van commerciële informatie per e-mail, reclame- en promotiemateriaal met betrekking tot 3dcut.it en / of diensten of producten van derden die zijn geselecteerd op basis van de gegevens die in het relevante registratieformulier zijn verstrekt. Toestemming voor de verwerkingsdoeleinden waarnaar in dit punt 3) wordt verwezen, is optioneel; daarom worden de gegevens na elke weigering alleen verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden. Het zal ook mogelijk zijn na registratie, automatisch en zonder kosten, om u te verzetten tegen de verwerking van gegevens en om geen promotionele en / of commerciële communicatie te ontvangen, de registratie voor de Diensten te behouden door in alle communicatie op de betreffende link onderaan de pagina te klikken. reclame verzonden door 3dcut.it.
 4. Persoonlijke gegevens, verzameld en opgeslagen in 3dcut.it-databases, worden verwerkt door werknemers en / of medewerkers van de gegevensbeheerder als verantwoordelijke personen. Ze worden niet bekendgemaakt of meegedeeld aan derden, behalve in de gevallen waarin de informatie en / of de wet voorzien en in ieder geval op de wijze die hierdoor is toegestaan.
 5. De verwerking wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde tools gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor de gegevens werden verzameld en, in ieder geval, in overeenstemming met de geldende regelgeving ter zake, na beëindiging, voor een periode van maximaal 10 jaar. Specifieke beveiligingsmaatregelen worden in acht genomen om gegevensverlies, ongeoorloofd of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen. 3dcut.it kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongeoorloofde toegang of verlies van persoonlijke informatie buiten zijn controle.
 6. De gegevensbeheerder is 3dcut.it di Baranzoni Davide, met maatschappelijke zetel in Via Della Chiesa 4 - 41042 - Fiorano Modenese (MO) - Italië, die ze kan gebruiken voor alle doeleinden die in deze verklaring worden genoemd. Gebruikers / bezoekers hebben het recht om de rechten uit te oefenen waarin art. 7 van wetsbesluit 196/03 en 12-22 van EU-verordening 679/16 (AVG). Op elk moment via de automatische annuleringslink die aanwezig is aan het einde van elke communicatie, of door het verzoek per post, fax of e-mail te sturen naar het volgende adres info@3dcut.it, en bovendien het herroepingsrecht uit te oefenen van alle geabonneerde diensten is het mogelijk om de volledige annulering van de verstrekte gegevens aan te vragen.
 7. Recht op toegang tot persoonsgegevens en andere rechten op grond van artikel 7 van de privacycode en artikelen 12-22 van EU-verordening 679/16:

De belanghebbende heeft het recht om bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, zelfs als deze nog niet zijn vastgelegd, en om de mededeling ervan in begrijpelijke vorm.

De belanghebbende heeft het recht de indicatie te verkrijgen:

 • de herkomst van de persoonsgegevens;
 • de doeleinden en methoden van verwerking;
 • van de toegepaste logica in het geval van behandeling met behulp van elektronische instrumenten;
 • de identiteit van de eigenaar, beheerder en de vertegenwoordiger aangewezen krachtens artikel 5, tweede lid;
 • van de onderwerpen of categorieën van onderwerpen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld of die er als aangewezen vertegenwoordiger in de staat, managers of agenten over kunnen vernemen.

De belanghebbende heeft recht op:

 • actualisering, rectificatie of, indien geïnteresseerd, integratie van gegevens;
 • de annulering, omzetting in anonieme vorm of blokkering van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, inclusief gegevens die niet hoeven te worden bewaard voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt;
 • de verklaring dat de verrichtingen bedoeld in de letters a) en b) onder de aandacht zijn gebracht, ook wat hun inhoud betreft, van degenen aan wie de gegevens zijn meegedeeld of verspreid, behalve in het geval dat deze nakoming onmogelijk blijkt o impliceert het gebruik van middelen die kennelijk niet in verhouding staan tot het beschermde recht.

De belanghebbende heeft het recht om bezwaar te maken, geheel of gedeeltelijk:

 • om legitieme redenen voor de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, zelfs als deze relevant zijn voor het doel van de verzameling;
 • op de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben met het oog op het verzenden van reclame- of direct sales-materiaal of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password