Denne personvernerklæringen er ment å beskrive administrasjonsmetodene til andre og tredje nivå nettsteder, nyhetsbrev, tjenester og fora (heretter "tjenester") som eies og administreres av firmaet 3dcut.it til Baranzoni Davide. , med henvisning til behandling av personopplysninger om brukere / besøkende som konsulterer dem og / eller som er registrert.
3dcut.it di Baranzoni Davide behandler alle personopplysninger om brukere / besøkende av tjenestene som tilbys, i full overensstemmelse med bestemmelsene i den italienske nasjonale lovgivningen om personvern og særlig lovdekret 196/2003 og den nye forordningen Europeisk 679/16 (GDPR)

 1. For å bruke tjenestene som tilbys av 3dcut.it, kan det være nødvendig å fylle ut registreringsskjemaer som inneholder felt for levering av obligatoriske og valgfrie personopplysninger. Levering av personopplysninger angitt som obligatorisk er nødvendig for å fullføre registreringsprosedyren; derfor gjør feil eller delvis levering av slike data det umulig å abonnere på tjenestene og bruke dem. Tilførsel av ikke-obligatoriske data er valgfri; derfor hindrer deres mislykkede eller delvise konferanse deg ikke fra å registrere deg og bruke tjenestene. Personopplysningene som 3dcut.it ber om for å registrere seg for tjenestene, kan variere avhengig av registreringsskjemaene som brukes.
 2. 3dcut.it oppbevarer de tekniske dataene knyttet til tilkoblingene (logg) for å tillate sikkerhetskontroller som kreves av loven, og for å forbedre kvaliteten på tjenestene som tilbys og tilpasse dem i forhold til brukernes / besøkende. 3dcut.it gir, i samsvar med gjeldende bestemmelser i loven om dette, å registrere loggfilene. Disse dataene tillater ikke brukeridentifikasjon unntatt etter en serie prosesserings- og samtrafikkoperasjoner, og nødvendigvis gjennom data levert av andre leverandører. På nettstedet 3dcut.it brukes midlertidige markører (informasjonskapsler) som gir deg raskere tilgang til nettstedet. Med informasjonskapsel mener vi informasjonen som er aktiv i hele forbindelsens varighet, og som overføres av 3dcut.it til brukerens datamaskin for å muliggjøre rask identifikasjon. Brukeren kan deaktivere informasjonskapsler ved å endre nettleserinnstillingene. Det advares om at slik deaktivering kan redusere eller hindre tilgang til hele eller deler av nettstedet. Når brukerne / besøkende sender personopplysningene sine for å få tilgang til visse tjenester, eller for å gjøre forespørsler via e-post, innebærer anskaffelsen av avsenderens adresse og / eller andre personlige data fra 3dcut.it , vil slike data behandles utelukkende for å svare på forespørselen, eller for levering av tjenesten, og vil kun bli utlevert til tredjeparter hvis det er nødvendig å etterkomme forespørselene fra brukerne / besøkende selv.
 3. Med forbehold om fritt uttrykt samtykke, eksplisitt og i en differensiert form med hensyn til de forskjellige behandlingsformål, ved å velge "Ja" i registreringsskjemaet for tjenestene, kan personopplysninger behandles for å sende kommersiell informasjon via e-post, reklame og salgsfremmende materiale relatert til 3dcut.it og / eller tjenester eller produkter fra tredjeparter valgt på grunnlag av dataene gitt i det relevante registreringsskjemaet. Samtykke til behandlingsformål nevnt i dette punkt 3) er valgfritt; Derfor, etter ethvert avslag, blir dataene bare behandlet for de formålene som er angitt ovenfor. Det vil også være mulig etter registrering, automatisk og uten kostnader, å motsette seg behandling av data og ikke motta salgsfremmende og / eller kommersiell kommunikasjon, ved å opprettholde registreringen til Tjenestene, ved å klikke på riktig lenke nederst på siden i all kommunikasjon. reklame sendt av 3dcut.it.
 4. Personopplysninger, samlet inn og lagret i 3dcut.it-databaser, behandles av ansatte og / eller samarbeidspartnere fra den behandlingsansvarlige som ansvarlige personer. De blir ikke spredt eller kommunisert til tredjeparter, bortsett fra i tilfellene som er angitt i informasjonen og / eller i loven og i alle fall på den måten dette tillater.
 5. Behandlingen utføres med automatiserte verktøy for den tiden som er strengt nødvendig for å oppnå formålene som dataene ble samlet inn for, og i alle fall i samsvar med gjeldende forskrifter om emnet, etter oppsigelse, i en maksimumsperiode på 10 år. Spesifikke sikkerhetstiltak overholdes for å forhindre tap av data, ulovlig eller feil bruk og uautorisert tilgang. 3dcut.it kan ikke holdes ansvarlig for uautorisert tilgang eller tap av personlig informasjon utenfor dets kontroll.
 6. Datakontrolleren er 3dcut.it di Baranzoni Davide, registrert kontor i Via Della Chiesa 4 - 41042 - Fiorano Modenese (MO) - Italia, som kan bruke dem til alle formål som er identifisert i denne erklæringen. Brukere / besøkende har rett til å utøve rettighetene fastsatt i art. 7 i lovdekret 196/03 og 12-22 i EU-forskrift 679/16 (GDPR). Når som helst via den automatiske avbestillingslenken som er til stede på slutten av hver kommunikasjon, eller ved å sende forespørselen per post, faks eller e-post til følgende adresse info@3dcut.it, videre, ved å utøve angreretten fra alle de abonnerte tjenestene. , er det mulig å be om total kansellering av oppgitte data.
 7. Rett til tilgang til personopplysninger og andre rettigheter i henhold til artikkel 7 i personvernkodene og artikkel 12-22 i EU-forskrift 679/16:

Den interesserte har rett til å få bekreftelse på at det eksisterer personlige data om ham, selv om de ennå ikke er registrert, og deres kommunikasjon i en forståelig form.

Den interesserte har rett til å få indikasjonen:

 • opprinnelsen til personopplysningene;
 • av formålene og metodene for behandlingen;
 • av logikken som brukes i tilfelle behandling utført ved hjelp av elektroniske instrumenter;
 • identiteten til eieren, forvalteren og representanten utnevnt i henhold til artikkel 5 nr. 2;
 • fagene eller kategorier av fagpersoner som personopplysningene kan kommuniseres til eller som kan lære om dem som utnevnt representant på statens territorium, ledere eller agenter.

Den interesserte har rett til å oppnå:

 • oppdatering, retting eller, når interessert, integrering av data;
 • kansellering, omdannelse til anonym form eller blokkering av data behandlet i strid med loven, inkludert de som ikke trenger å oppbevares for det formålet dataene ble samlet inn eller senere behandlet for;
 • Attestasjonen om at operasjonene nevnt i bokstav a) og b) har blitt gjort oppmerksom på, også når det gjelder innholdet, av dem som dataene er blitt formidlet til eller spredt til, bortsett fra i tilfelle hvor denne oppfyllelsen viser seg umulig o innebærer bruk av midler som er åpenbart uforholdsmessige i forhold til den beskyttede retten.

Den interesserte har rett til å protestere, helt eller delvis:

 • av legitime grunner til behandlingen av personopplysninger om ham, selv om det er relevant for formålet med innsamlingen;
 • til behandling av personopplysninger om ham med det formål å sende reklame eller direkte salgsmateriale eller for å utføre markedsundersøkelser eller kommersiell kommunikasjon

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Eller Reset password