Η εταιρεία μας έχει εφαρμόσει και εφαρμόζει την «Ευρωπαϊκή Εγγύηση Συμμόρφωσης» προς τον «Καταναλωτή» (Τελικός Χρήστης), η οποία παρέχει κάλυψη για 24 μήνες, από την ημερομηνία αγοράς, έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων και τυχόν μη συμμόρφωσης που εντοπίζονται στο αγορασμένο προϊόν. Η "Εμπορική Εγγύηση" που προσφέρει ο κατασκευαστής, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, είναι 12 μήνες.

Η εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα που έχουν παραβιαστεί, επισκευαστεί από τρίτους ή που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους χρήσης. Προϊόντα που θεωρούνται ελαττωματικά, τα οποία κατά την αποκλειστική κρίση του Προμηθευτή είναι πραγματικά ελαττωματικά, μπορούν να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη για τον Προμηθευτή για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία.

Τα αιτήματα επιστροφής πρέπει να σταλούν γραπτώς στο 3dcut.it και να σταλούν στο info@3dcut.it. Η εγγύηση παρέχεται αποκλειστικά στα εργαστήρια μας ή σε εκείνα του κατασκευαστή, ανάλογα με τη μάρκα και τον τύπο του εξοπλισμού. Ο Αγοραστής, αφού λάβει την άδεια να επιστρέψει, οφείλει να αποστείλει οποιοδήποτε ελαττωματικό προϊόν με δική του ευθύνη και έξοδα. Ο πελάτης πρέπει να στείλει τα προϊόντα που θα επιστραφούν στη διεύθυνση που θα κοινοποιηθεί.

Ο εξοπλισμός πρέπει να αποσταλεί με μεταφορά, με ποινή μη παραλαβής από το κέντρο συλλογής. Ο εξοπλισμός θα ελεγχθεί πρώτα και στη συνέχεια θα αποφασιστεί, ανάλογα με τις περιστάσεις, εάν θα τον στείλετε για βοήθεια ή για αντικατάστασή του. Η εγγύηση για αναλώσιμα όπως λάμπες, μπαταρίες και παρόμοια περιορίζεται σε αυτά που αναφέρονται στην περιγραφή του προϊόντος μας. Τα έξοδα αποστολής χρεώνονται πάντα στον πελάτη, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο e-mail εξουσιοδότησης επιστροφής.

Για να χρησιμοποιήσει τη βοήθεια, ο Πελάτης πρέπει να κρατήσει το τιμολόγιο (ή το DDT) που θα λάβει μαζί με τα αγαθά που αγοράστηκαν. Ο Πελάτης μπορεί πάντα να κατεβάσει το DDT των αγορών του από τον ιστότοπο www.3dcut.it, μεταβαίνοντας στην αποκλειστική περιοχή.

Σε περίπτωση επιστροφής εξοπλισμού για επισκευή υπό εγγύηση, οποιαδήποτε διαπίστωση της απουσίας του ελαττώματος που υπέβαλε ο πελάτης θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιβολή ποινής 250,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Ή Reset password