Αυτή η Πολιτική Απορρήτου αποσκοπεί στην περιγραφή των μεθόδων διαχείρισης ιστότοπων, ενημερωτικών δελτίων, υπηρεσιών και φόρουμ δεύτερου και τρίτου επιπέδου (στο εξής "Υπηρεσίες") που ανήκουν και διαχειρίζονται η εταιρεία 3dcut.it της Baranzoni Davide , σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών / επισκεπτών που τους συμβουλεύονται ή / και που είναι εγγεγραμμένοι.
Το 3dcut.it di Baranzoni Davide αντιμετωπίζει όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών / επισκεπτών των προσφερόμενων υπηρεσιών, σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις της ιταλικής εθνικής νομοθεσίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και, ιδίως, του νομοθετικού διατάγματος 196/2003, και του νέου κανονισμού Ευρωπαϊκό 679/16 (GDPR)

 1. Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες που προσφέρονται από το 3dcut.it, ενδέχεται να απαιτείται η συμπλήρωση εντύπων εγγραφής, που περιέχουν πεδία για την παροχή υποχρεωτικών και προαιρετικών προσωπικών δεδομένων. Η παροχή προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται ως υποχρεωτικά είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. Επομένως, η αποτυχία ή η μερική παροχή τέτοιων δεδομένων καθιστά αδύνατη την εγγραφή στις Υπηρεσίες και τη χρήση τους. Η παροχή μη υποχρεωτικών δεδομένων είναι προαιρετική. Ως εκ τούτου, η αποτυχία τους ή η μερική συνέντευξη δεν εμποδίζουν την εγγραφή και τη χρήση των Υπηρεσιών. Τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται από το 3dcut.it για εγγραφή στις Υπηρεσίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τα έντυπα εγγραφής που χρησιμοποιούνται.
 2. Το 3dcut.it διατηρεί τα τεχνικά δεδομένα που σχετίζονται με τις συνδέσεις (log) για να επιτρέπει τους ελέγχους ασφαλείας που απαιτούνται από τον Νόμο και προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και να προσαρμοστούν σε σχέση με τις ανάγκες των χρηστών / επισκεπτών. Το 3dcut.it παρέχει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου επί του θέματος, την καταγραφή αρχείων καταγραφής. Αυτά τα δεδομένα δεν επιτρέπουν στον χρήστη να ταυτοποιηθεί παρά μόνο μετά από μια σειρά εργασιών επεξεργασίας και διασύνδεσης, και απαραίτητα μέσω δεδομένων που παρέχονται από άλλους παρόχους. Στους ιστότοπους 3dcut.it, χρησιμοποιούνται προσωρινοί δείκτες (cookie) που σας επιτρέπουν να αποκτήσετε ταχύτερη πρόσβαση στον ιστότοπο. Με cookie εννοούμε τις πληροφορίες, ενεργές για τη διάρκεια της σύνδεσης, οι οποίες μεταδίδονται μέσω του 3dcut.it στον υπολογιστή του χρήστη, ώστε να επιτρέπεται η γρήγορη αναγνώριση. Ο χρήστης μπορεί να απενεργοποιήσει τα cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, προειδοποιείται ότι τέτοια απενεργοποίηση ενδέχεται να επιβραδύνει ή να εμποδίσει την πρόσβαση σε ολόκληρο ή μέρος του ιστότοπου. Η αποστολή από τους χρήστες / επισκέπτες των προσωπικών τους δεδομένων για πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για υποβολή αιτημάτων μέσω e-mail, συνεπάγεται την απόκτηση από το 3dcut.it της διεύθυνσης του αποστολέα και / ή οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών δεδομένων , τέτοια δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία αποκλειστικά για να ανταποκριθούν στο αίτημα ή για την παροχή της υπηρεσίας και θα αποκαλυφθούν σε τρίτους μόνο εάν είναι απαραίτητο να συμμορφωθούν με τα αιτήματα των ίδιων των χρηστών / επισκεπτών.
 3. Με την επιφύλαξη της ελεύθερης συγκατάθεσης, ρητά και σε διαφοροποιημένη μορφή σε σχέση με τους διαφορετικούς σκοπούς επεξεργασίας, επιλέγοντας το πλαίσιο "Ναι" που υπάρχει στις φόρμες εγγραφής για τις Υπηρεσίες, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για την αποστολή εμπορικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαφημιστικό και διαφημιστικό υλικό που σχετίζεται με 3dcut.it ή / και υπηρεσίες τρίτων ή προϊόντα που επιλέγονται βάσει των δεδομένων που παρέχονται στη σχετική φόρμα εγγραφής. Η συγκατάθεση για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται στο σημείο 3) είναι προαιρετική. Επομένως, μετά από μια πιθανή άρνηση, τα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Θα είναι επίσης δυνατό μετά την εγγραφή, αυτόματα και χωρίς κόστος, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων και να μην λαμβάνετε προωθητικές ή / και εμπορικές επικοινωνίες, διατηρώντας την εγγραφή στις Υπηρεσίες, κάνοντας κλικ στον κατάλληλο σύνδεσμο στο κάτω μέρος της σελίδας σε όλες τις επικοινωνίες διαφήμιση που στάλθηκε από το 3dcut.it.
 4. Τα προσωπικά δεδομένα, που συλλέγονται και αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων 3dcut.it, υποβάλλονται σε επεξεργασία από υπαλλήλους ή / και συνεργάτες του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων ως πράκτορες. Δεν υπόκεινται σε αποκάλυψη ή επικοινωνία με τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις πληροφορίες ή / και από το νόμο και, σε κάθε περίπτωση, με τον τρόπο που επιτρέπεται από αυτό.
 5. Η επεξεργασία πραγματοποιείται μέσω αυτοματοποιημένων εργαλείων για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα και, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με το θέμα, μετά τον τερματισμό, για μέγιστη περίοδο 10 ετών. Παρατηρούνται συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή απώλειας δεδομένων, παράνομης ή λανθασμένης χρήσης και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Το 3dcut.it δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια προσωπικών πληροφοριών εκτός του ελέγχου του.
 6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι το 3dcut.it di Baranzoni Davide, εγγεγραμμένο γραφείο στη Via Della Chiesa 4 - 41042 - Fiorano Modenese (MO) - Ιταλία, το οποίο μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για όλους τους σκοπούς που προσδιορίζονται στην παρούσα δήλωση. Οι χρήστες / επισκέπτες έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν τα δικαιώματα που προβλέπονται από το art 7 του νομοθετικού διατάγματος 196/03 και 12-22 του κανονισμού της ΕΕ 679/16 (GDPR). Ανά πάσα στιγμή μέσω του συνδέσμου αυτόματης ακύρωσης που υπάρχει στο τέλος κάθε επικοινωνίας, ή αποστέλλοντας το αίτημα μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή email στην ακόλουθη διεύθυνση info@3dcut.it, επιπλέον, ασκώντας το δικαίωμα υπαναχώρησης από όλες τις συνδρομητικές υπηρεσίες , είναι δυνατόν να ζητήσετε τη συνολική ακύρωση των παρεχόμενων δεδομένων.
 7. Δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα και άλλα δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 7 του κώδικα απορρήτου και τα άρθρα 12-22 του κανονισμού ΕΕ 679/16:

Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή όχι προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, ακόμη και αν δεν έχει ακόμη εγγραφεί, και για την επικοινωνία τους σε κατανοητή μορφή.

Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει την ένδειξη:

 • την προέλευση των προσωπικών δεδομένων ·
 • των σκοπών και των μεθόδων επεξεργασίας ·
 • της λογικής που εφαρμόζεται σε περίπτωση θεραπείας που πραγματοποιείται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών οργάνων ·
 • την ταυτότητα του ιδιοκτήτη, του διαχειριστή και του αντιπροσώπου που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 ·
 • τα θέματα ή τις κατηγορίες θεμάτων στα οποία μπορούν να κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα ή που μπορούν να μάθουν για αυτά ως διορισμένοι αντιπρόσωποι στην επικράτεια του Κράτους, διαχειριστές ή πράκτορες.

Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει:

 • ενημέρωση, διόρθωση ή, όταν ενδιαφέρεται, ενοποίηση δεδομένων ·
 • την ακύρωση, τη μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή τον αποκλεισμό των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν χρειάζεται να διατηρούνται για τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα συλλέχθηκαν ή στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ·
 • η βεβαίωση ότι οι πράξεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) έχουν τεθεί υπόψη της, επίσης, όσον αφορά το περιεχόμενό τους, εκείνων στους οποίους τα δεδομένα κοινοποιήθηκαν ή διαδίδονται, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία αυτή η εκπλήρωση αποδεικνύεται αδύνατη o συνεπάγεται τη χρήση μέσων που είναι προφανώς δυσανάλογα προς το προστατευόμενο δικαίωμα.

Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί, εν όλω ή εν μέρει:

 • για νόμιμους λόγους επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, ακόμη και αν σχετίζονται με τον σκοπό της συλλογής ·
 • στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν για την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή υλικού άμεσων πωλήσεων ή για τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Ή Reset password